CBETA API 1.2.12

提供各種 API 搜尋、存取 CBETA 電子佛典。

About Us

法鼓文理學院 圖書資訊館 數位典藏組 製作 2016.04-2020.4

圖書資訊館 館長:洪振洲

軟體工程師:周邦信

更新記錄

2020-04 Version 1.2.12

2020-01 Version 1.2.11

2019-10 Version 1.2.10

2019-07 Version 1.2.9

2019-04 Version 1.2.8

2019-01 Version 1.2.7

2018-11 Version 1.2.6

2018-07-02 Version 1.2.5

2018-05-21

提供 https

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

2017-02-15

1.2

1.1